1.2. Prosjektmål


1.2.1. Hovedmål

1. Oppgradere stien og rennene slik at det blir en attraksjon.

2. Heve standarden på stien blir slik at den er farbar både opp og ned både for daglige brukere og andre turgåere.

3. Tilrettelegge kulturminner, kulturmiljø, informasjon om historie, biologi og geologi slik at det gir opplevelse, læring og identitet som grunnlag for trivsel og tilhørighet.

4. Bidra til å fremme helsebringene turvaner hos barn, ungdom og voksne.


1.2.2. Delmål

a. Sette i stand rennene.
b. Oppgradere turstien.
c. Sette opp diskrete skilt som skal gi en pekepinn på og skape interesse for områdets historie, geologi, zoologi og biologi.
d. Lage en brosjyre med et kort resymé og henvisning til nettside hvor man kan finne mer informasjon
e. Lage en internettside med utfyllende informasjon og linker.
Get Adobe Reader Read file
 Dok 1.2, Rev. 1.01, 15. februar 2008