Menneskeskapte endringer.

De fleste har fått med seg debatten om global oppvarming og menneskenes uhemmete forsøpling av luften vi puster i. Utslipp av klimagasser, avskoging/gjengroing, andre naturinngrep. Hva kan vi observere i området? Hva har påvirket det vi kan se?

Bildet: Utsikt fra Munkebotn en vinterdag 2007.

Konstruktive bidrag til denne artikkelen mottas med takk.

Les for eksempel Wikipedias fremstilling av IPCCs femte hovedrapport.

Les også: artikler på Forskning.no