Naturskapte endringer.

Milancovitch sykluser: eccentricity, eccentricity og precession.
Milancovitch sykluser: eccentricity, eccentricity og precession.

Grenseoppgang mot geologikapittel.
Oppsummering av faktorer som jordens helningsvinkel, bane rundt solen, solflekker osv. Linker til videre lesing.

Mens klimaendringer i vårt område de siste 150-200 år kan ha sin forklaring i menneskehetens aktivitet må vi lete etter andre forklaringer i tiden før dette.

De viktigste *) er:

I løpet av de siste 420 millioner år har vår jordplate flyttet seg. Det området som vi ligger på har seilt fra ekvator til ca. 60 grader nord. Derfor har vi hatt både regnskog og ørken i Bergensområdet før det ble slik vi ser det i dag. (Kontinentaldriftteorien).

Jordens bane rundt solen varierer mellom en sirkel og en ellipse i en syklus på 100.000 år (eccentricity). Dette har betydning for intensiteten av solinnstrålingen.

Jordrotasjonens helningsvinkel mot solen er i dag 23° 26’ og varierer mellom ca. 22,2 og 24,5 grader (obliquity). Syklusen i denne bevegelsen er ca 41.000 år. Dette påvirker årstidsvariasjonene.

Retningen på jordaksen i forhold til stjernehimmelen varierer og har en syklus på ca. 26.000 år (precession).
(Milankovitch syklus teorien, se illustrasjon.)

Partikkelutslipp fra vulkaner har betydning for hvor mye varme som reflekteres fra atmosfæren.

En del av varmen i atmosfæren tas opp i havet. Slik blir effekten av totaloppvamingen utsatt for atmosfærens vedkommende.

Solflekkaktiviteten har sykluser på 88 år med undersykluser på 11.
Variasjonene i solstrålingen som et resultat av disse er antagelig ikke store nok til å forklare klimavariasjoner, men man har spekulert i om de påvirker kosmisk stråling. Kosmisk stråling kan ha betydning for skydannelsen, men de siste forskningsresultatene har ikke styrket denne teorien.

Denne listen er ikke komplett og det forskes intenst på alle faktorer som kan ha innvirkning på klima.

Alle de ovennevnte faktorer varierer samtidig. Summen av disse sykliske variasjonene og styrken i utslagene når de opptrer i fase har resultert i at jordens klima også i tidligere tider har variert. Man frykter at alt dette i dag blir overstyrt av klimagassutslipp til atmosfæren.

*) Ulike kilder opererer med marginalt forskjellige verdier.