Trebroene

Turstier på Jordalsfjellet. Området mellom Munkebotn og Storevann er oppgradert med trebroer og trapp.
Turstier på Jordalsfjellet. Området mellom Munkebotn og Storevann er oppgradert med trebroer og trapp.
Det er montert 85 løpemeter med trebroer på det myrete strekket ovenfor Ankerhytten.
Det er montert 85 løpemeter med trebroer på det myrete strekket ovenfor Ankerhytten.
Trappen som er bygget i det bratte partiet bak Ankerhytten.
Trappen som er bygget i det bratte partiet bak Ankerhytten.
Syd og vest for Dræggehytten har stadig flere våte partier fått trebroer.
Syd og vest for Dræggehytten har stadig flere våte partier fått trebroer.

Det opprinnelige omfanget av prosjektet besto i tillegg til rennene å sette i stand stien til Ravneberg-, Sandviks- og Dræggehytten. For å gjøre dette til mer av en turløype har vi satt oss som mål å lage en rundløype. Dette oppnår vi ved å sette i stand strekningen mellom Sandvikshytten (eller Dræggehytten) via Ankerhytten til Storevann. Dette er det vannet som ligger bak Sandviksfløyen hvor Stoltzekleiven kommer opp. Fra Storevann har man tre muligheter. Man kan gå ned veien til Munkebotn, man kan gå ned Stoltzekleiven eller man kan gå veien til Brushytten.

I løpet av sommeren 2015 fikk vi helikopterløftet 12 lass med trebromaterialer opp på fjellet i området Sandvikshytten, Dræggehytten og Ankerhytten. Ca. 150 meter med trebroer er muntert. I tillegg er det montert en 8 meter lang trapp i det vanskelige partiet bak Ankerhytten.
Med dette har vi redusert de våteste og bratteste partiene. Dermed er fremkommeligheten vesentlig forbedret.

I dette arbeidet har vi hatt stor nytte av at vi fikk låne vedskjulet til Ankerhytten til oppbevaring av verktøy og mellomlagring av materialer.

I slutten av august 2015 var dugnadsarbedene med innsats av Dræggegutter og Sandviksgutter i mål. Vi fikk også hjelp av turgåere som hjalp til med å bære materialer på plass.