Bibliografi

LITTERATUR OM SANDVIKEN
En bibliografi utarbeidet av Lise Haaland

INNHOLD

INNLEDING
FORKORTELSER
GENERELT
MUNKEBOTN. FJELLVEIEN. TURFORSLAG
MULELVEN
SAMLINGER AV SANDVIKSBILLEDER
KART. GRENSER
• BEBYGGELSE. ARKITEKTUR. REGULERING
- Bebyggelse Arkitektur
- Gamle Bergen museum
- Enkelteiendommer (Klikk her for utskriftsvennlig versjon).
- Festningsverker
• HELSEFORHOLD. SOSIALE FORHOLD
- Generelt
- Barnehjem
- Aldershjem. Sykehjem
- Sykehus
- Apotek
- Bad
• TEKNISKE FORHOLD
- Vei- vann og kloakkvesen
- Elektrisitetsforsyning
- Brannvesen
• KIRKEFORHOLD
- Biskopshavn menighet
- Sandviken menighet
• SKOLEVESEN. UNDERVISNING
- Grunnskoler. Barnetrinnet
- Grunnskoler. Ungdomstrinnet
- Skolehagen
- Høyere undervisning
• ARBEIDSLIV. NÆRINGSLIV. ØKONOMISKE FORHOLD
- Generelt
- Møller
- Reperbaner
- Enkeltbedrifter
- Arbeiderforeninger
- Havnevesen
- Kommunikasjoner. Transport
• DAGLIGLIV. IDRETT. KULTURLIV
- Idrett
- Musikk
- Andre organisasjoner
SKJØNNLITTERATUR
BIOGRAFI. ERINDRINGER

   


Get Adobe Reader

Read file
 Innholdsfortegnelse