Sandvikshytten - Utsikten

hytten/sandvikshytten.jpg
Den opprinnelige hytten som ble bygget ca. 1902.
Den opprinnelige hytten som ble bygget ca. 1902.
Senere (ca. 1914) ble det bygget en ny hytte lenger fremme, i haugen syd for dagens hytte. Her kjenner vi foreløpig ikke hele historien.
Senere (ca. 1914) ble det bygget en ny hytte lenger fremme, i haugen syd for dagens hytte. Her kjenner vi foreløpig ikke hele historien.
Den nye Sandvikshytten sto ferdig i 1936. Foto: Torill Refsdal Aase.
Den nye Sandvikshytten sto ferdig i 1936. Foto: Torill Refsdal Aase.

Tomten og den opprinnelige hytten ble gitt som gave til Sandvikens Bataljon i 1928. Sandvikshytten, eller Utsikten som den egentlig heter, ble bygget av Sandviksguttenes forening.

Hytten ligger på Sandviksfjellet ovenfor Munkebotn. Den enkleste måten å komme dit er å gå opp svingene fra Sandviken Sykehus (tidligere Neevengården) til Munkebotsvannet. Ta til venstre (retning nord) på toppen. Stien til hytten starter ved demningen i nord. Her går stien ned og over den lille broen over bekken som renner til Langevannet. (se terrengmodell)Dagens Sandvikshytte er nr. 3 i rekken. Den første hytten sto ferdig rundt 1902 og lå ca 15 m. nord for der dagens brønn ligger. Den neste ble bygget på knausen like sør for dagens hytte og sto ferdig rundt 1914. Det var denne hytten Sandviksguttene fikk i gave i 1928. Det ble tidlig klart at denne hytten var i minste laget. Det ble derfor straks nedsatt en hyttekomite. Det ble bestemt å bygge en større hytte litt nordenfor 1914 hytten. Denne hytten ble innviet 7. juni 1936.

Hytten er siden utbedret flere ganger, senest i 1994-95. Den drives av offiserer i Sandvikens Bataljon og gamlekarer i Sandviksguttenes forening. Vi har som målsetning å holde hytten åpen søndager mellom 11:00 og 15:00 unntatt i de perioder skolene har ferie. Det selges saft, kaffe, solbærtoddy og ulike sorter sjokolade. Inntektene går til drift og vedlikehold.

Nedenfor kan du laste ned en terrengmodell med utvalgte turalternativer tegnet inn. Veier er tegnet inn med hvitt, stier med rødt.
Get Adobe Reader

Read file
 Terrengmodell byfjellene (2 sider).