Detaljkart

Stien og rennene tegnet inn på historisk kart fra 1957. (www.bergenskart.no).
Stien og rennene tegnet inn på historisk kart fra 1957. (www.bergenskart.no).

Utsikt mot nord fra Orretua, innløpet til Eidsvåg i forgrunnen.   


Get Adobe Reader

Read file
 Detaljkart, stien til Sandvikshytten.