Besøk

Besøk og aktiviteter

I starten var besøkstallene lave men konstante, rundt 7-800 pr år. Under krigen sank besøket, og i 1942 inndro lensmannen i Åsane nøkkelen. Etter krigen tok besøket seg opp igjen, ikke minst fordi man på slutten av 1940 årene begynte å belønne de flittigste hyttegjengerne med premier og vandrepokaler. Fotballkamper og skirenn bidro også til å trekke besøkende. Tidlig på 1960 tallet trakk de årlige byfjellsturene rekordbesøk med opp til 4000 på et år. Siden har antallet besøkende stabilisert seg og opprettholdes i dag av en kjerne av hytteentusiaster fra Venneforeningen og ivrige turgåere fra de nordlige bydeler.