Dugnader

Dugnader

Som de andre av fjellhyttene er dugnadsinnsatsen avgjørende for Dræggehyttens eksistens. Da interessen blant korpsguttene i Dræggens for hyttebesøk dalte ble det tatt initiativ fra gamlekarene om å hjelpe til med vedlikeholdet. Det ble samlet inn penger og driftige sjeler i Dræggeguttenes Forening nedla et stort dugnadsarbeid. Rådet i korpset avviste imidlertid sameie av hytten med foreningen. Det endte med at man dannet Dræggehyttens Venner. Denne betalte ut korpset og overtok eiendomsretten og driften av hytten i 2004. Venneforeningen har siden dette fortsatt oppgraderingen av hytten, og den fremstår i dag bedre enn noen gang. Blant annet ble det satt inn nye vinduer på dugnad høsten 2012.