Den nye tretrappen

Slik så det ut 1. mai 2010. Ståle Eeg Nielsen og Roald Mortensen fra Dræggehyttens venner graver og drennerer. Foto: Kjell Lervik
Slik så det ut 1. mai 2010. Ståle Eeg Nielsen og Roald Mortensen fra Dræggehyttens venner graver og drennerer. Foto: Kjell Lervik
Den nye tretrappen ferdig i november 2011
Den nye tretrappen ferdig i november 2011

Våren 2010 startet de forberedende arbeider på den nye trappen mellom Ravneverghytten og Sandvikshytten. Et parti nedenfor ståltrappen var valgt ut som årets dugnadsobjekt. I løpet av de siste 10 år hadde vi sett tegn til økende jorderosjon og stadig dårligere fremkommelighet i dette partiet av stien.

I 2010 besto dugnadsarbeidene av utgraving i skråningen og drenering og hellelegging på flaten nedenfor. På høstparten ble det avholdt møter for å forberede bygging av trappen neste vår. En ekspedisjon ble sendt opp i Stoltzekleiven for å få en ide om mål og dimensjoner. Bergens Skog- og Træplantningsselskap ble kontaktet og forespurt om de kunne bidra med materialer. Det ble ordnet med helikopter som skulle fly materialene på plass.

4. mai 2011 ble de prefabrikerte vangene og trinnene hellkopterløftet opp sammen med materialer til trebroene ved Sandvikshytten. Mannskaper fra Dræggehyttens venner og Sandvikshytten var på plass for å ta imot. Utover våren og sommeren ble det hektisk dugnadsarbeid for å få trappen på plass. Det viste seg at vi hadde fått vinkelen (skredden) på trappen helt riktig. Arbeidsomfanget og kompleksiteten hadde vi nok undervurdert. Dessuten var værgudene denne sommeren definitivt ikke på vår side. Til slutt kom vi likevel i mål med en trapp på ca. 20 meters lengde og 120 cm bredde.

12. november var et arbeidslag fra Dræggehyttens venner og Sandviksguttenes forening oppe og foretok en siste opprydding. Området ble ryddet og bjørkestammer lagt i en stabel. Disse er nå fordelt på vedlagrene i hyttene. Der skal de varme turgåerne i Sandvikshytten og Dræggehytten.   


Get Adobe Reader

Read file
 Lysbildeserie fra arbeidet med trappen