Stiftelsen

Stifteren av Sandvikens Buekorps (som det het den gang) Søren Hjelm Friis Stoltz. Foto: Billedsamlingen UiB.
Stifteren av Sandvikens Buekorps (som det het den gang) Søren Hjelm Friis Stoltz. Foto: Billedsamlingen UiB.
Artikkelforfatter og medstifter Julius Olsen, her avbildet i 1932.
Artikkelforfatter og medstifter Julius Olsen, her avbildet i 1932.

Det var en vårmorgen 1857, da sandviksguttene var på vei til skolen, at tanken på et buekorps meldte seg. De hadde samlet seg ved La'gårdsleitet (der hvor Sandvikskirken senere ble bygget), og der kom Dræggens Buekorps marsjerende. I følge Dræggens Buekorps' historie må det ha vært onsdag 8. april, for da var de på utmarsj nordover. De fleste Dræggeguttene gikk på Katedralskolen, og de hadde tydeligvis fri denne dagen, mens "Tvangslemmene", som man ofte kalte elevene på Tanks Skole (på den tiden hadde Tanks alle skoletrinn) måtte gå på skole.

For første gang i sitt liv fikk sandviksguttene se et buekorps - og dermed var det gjort. Vi må også få oss et slikt korps! Slik ble det, og 14 år gamle Søren Hjelm Friis Stoltz ble valgt av guttegjengen som korpsets første sjef.

Om denne begivenhet og Sandvikskorpsets første år har en av stifterne, sorenskriver Julius Olsen, skrevet en beretning i 1927 til korpsets 70 års jubileum. Vi gjengir den i sin helhet nedenfor slik Julius Olsen skrev den ned.

Get Adobe Reader Read file
 Julius Olsens beretning fra 1927 om stiftelsen av korpset.