Årsrapporter

De årsrapporter som er gjengitt her bygger i all hovedsak på Historiekomitéen av 1979s arbeid ført i pennen av sekretær Edmund Pedersen. Dette stoffet var grunnlag for Torstein Slettens bok "SANDVIKEN - Bydelen og buekorpset" som ble utgitt april 1982.
Historiekomitéens øvrige medlemmer var: Knut Gjesdal, formann, Fredrik Skulstad; Hermann Skare, Knut Omdal.

I boken ble årsrapportene kortet sterkt ned. Hensikten med å legge stoffet ut på nettet er å kunne utgi årsrapportene i sin helhet. Redaktøren har hatt tilgang til originalmaterialet gjennom at Byarkivet velvilligst stilt sin bokskanner til disposisjon slik at materialet kunne lagres elektronisk. Språket er til en viss grad modernisert, lange setninger delt opp og stavefeil er rettet opp. I noen tilfeller er det foretatt nedkortinger og oppretting av faktafeil. For noen år er referentens håndskrevne manuskript vedlagt som eget dokument. Arbeidet med årsrapportene er ikke komplett. Vi har konsentrert oss om årgangene fra 1927 til 1981 hvor kildene er intakte. Stoffet er redigert av Kjell Lervik, formann 2007-2009.