Starten

Starten.

Ideen om en hytte til korpset ble drøftet allerede etter en landtur tidlig på 1900 tallet. Etter en trang fødsel sto den ferdig i 1928. Stor dugnadsinnsats for å få prefabrikkert hytten og fraktet materialene opp på fjellet. Som det pleier å gå med prosjekter i buekorpssammenheng var det en del rivalisering med gamlekarene i starten. Dette gikk seg etter hvert til. Det ble plantet buskfuru, anlagt fotballbane og etter hvert utedo ved hytten. På grunn av den utsatte beliggenheten ser man i dag lite igjen av denne innsatsen.