3. Omfang


Prosjektet omfatter istandsetting av sti og renner, skilting og dokumentasjon av kultur og naturelementer i området mellom Munkebotsvannet og Sandvikshytten/Dræggehytten.

   


Get Adobe Reader

Read file
 Dok 3.0, Rev. 1.00, 30. januar 2008