10. Litteratur / referanser


Nedlastbar (forkortet) prosjektbeskrivelse av renneprosjektet. Revisjon 1, september 2008.

Materialene til trerennen tar form på Solberg Sagbruk høst 2012 - vår 2013.

Sandviksguttenes forening har deltatt på dugnader:

Felles dugnad med Dræggehyttens venner og Ravneberghytten 2012

Felles dugnad med Dræggehyttens venner og Ravneberghytten 2011

Felles dugnad med Dræggehyttens venner og Ravneberghytten 2010

Felles dugnad med Dræggehyttens venner og Ravneberghytten 2009

Felles dugnad med Dræggehyttens venner og Ravneberghytten 2008

Felles dugnad med Dræggehyttens venner og Ravneberghytten 2007

Bymuseets anbefaling av renneprosjektet. Mottatt 9. oktober 2012.

Artikkel i Bergens Tidende om renneprosjektet. På trykk 19. februar 2008.

Byantikvaren i Bergens anbefaling av støtte til prosjektet (kopi).

Artikkel i SANDVIKSGUTTEN NR. 2 1996 om Sandviksguttenes forening på dugnad ved gjenoppbygingen av Midtmøllen som møllemuseum på Gamle Bergen.

Kulturminneplanlegging i Sandviken, Siri Myrvoll, Bergen Historiske Forening Skrifter 1999.

Nyhetsbrev Riksantikvaren 2007. Prosjekt Sandviken, skrevet av Bente Mathisen.


LITTERATUR OM SANDVIKEN
En bibliografi utarbeidet av Lise Haaland.

Anders Haalands foredragsmanus fra 2002, VANNKRIGEN I SANDVIKSFJELLET - kampen om vannrettighetene til mølledriften i Eidsvåg og i Store Sandviken.

Bergensernes fjellverden Bind 1 og 2. Red. Anders B. Fossen.

Landet blir til - Norges geologi ved redaktører Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni og Arvid Nøttvedt, 2007.

Jo Gjerstads artikkel i Bergens Skog- og Træplantningsselskaps årberetning 2001, Munkebotsvassdraget og Store Sandviken møllebruk.

Dokumenter vedr. gården Store Sandviken og Storemøllen. UiB HF 2006 NEMN. Utdrag (s. 1, 64-68). Les manuskript 2049.


Bergen Skog- og Træplantningsselskaps hjemmesider.

Sandvikens Kulturhistoriske Forenings hjemmesider.

Sandvikens Bataljons hjemmesider.

Artikler av Halvor Skurtveit, Jo Gjerstad og Trygve Fett i Gamle Bergen Årbok 1999.

Naturhistorisk Vegbok for Hordaland, William Helland-Hansen Bergen 2005.

Kulturhistorisk Vegbok Hordaland. Redaktør: Nils Georg Brekke 1993.   


Get Adobe Reader

Read file
 Dok 10.0, Rev. 3.0, 12. mai 2008