4. Organisering

Organisasjonskart
Organisasjonskart


Prosjektet skal ha en begrenset styringsgruppe med representanter fra kommunen og hovedsponsor. Den daglige prosjektstyringen skal håndteres av en prosjektleder. I tillegg skal det etableres en ressursgruppe med lokale ressurspersoner. De skal komme fra Skog og Træplantningsselskapet, idrettslag, skoler osv. Prosjektleders arbeid vil innebære organisering og styring av søknader og avtaler.
Prosjektleder skal ha økonomistyring med prosjektet, og stå for innkjøp av materiell og tjenester. I tillegg må prosjektleder lede arbeid med registrering, fysisk tilrettelegging, og utarbeiding av informasjonsmateriell og dokumentasjon. Prosjektlederstillingen vil begrense seg til tiden det tar å få satt i stand rennene og å oppgradere stien i kjerneprosjektet.

   


Get Adobe Reader

Read file
 Dok 4.0, Rev. 1.00, 30. januar 2008
Get Adobe Reader

Read file
 Organisasjonskart Rev. 1.00, 30. januar 2008