Stien fra Meyervannet.

Stien ved Ravneberghytten.
Stien ved Ravneberghytten.
Dræggegutter anført av Ståle Eeg Nielsen er i sving med å bære opp materialer for utskifting av den nederste tretrappen (april/mai 2008).
Dræggegutter anført av Ståle Eeg Nielsen er i sving med å bære opp materialer for utskifting av den nederste tretrappen (april/mai 2008).

I området mellom Munkebotsvannet (også kalt Meyervannet) og Sandvikshytten går en gammel sti som benyttes av turgjengere til Byfjellene. Langs denne stien ser man rester av det gamle rennesystemet. Vi vet at stemmene på vest- og nordsiden av Munkebotsvannet ble påbygget med ca. 2 meter midt på 1890-tallet. Vi antar at stien og rennesystemet ble bygget samtidig for å øke tilsiget til dette vannreservoaret.
Sandvikshytten ligger på ca. 350 meter o.h. Det er bare noen titalls meter lavere enn Sandviksfløyen (Pilen). Stien opp til Sandvikshytten er imidlertid noe "snillere" enn Stoltzekleiven ved at de bratte kneikene veksler med flatere partier.

Ved siden av handelen med fiskeprodukter er kornhandelen og mølledriften et av de viktigste kapitler i byens næringslivshistorie.
Munkebotsvannet var kraftkilden for Storemøllen; det tradisjonsrike møllebruket ved dagens Gamle Bergen. Her sto det på det meste tre møllebygninger langs utløpet av elven i Munkebotn (Gunnildarå).
På slutten av 1990-tallet ble det bygget opp et møllemuseum på grunnen til den gamle Midtmøllen *).
Stien snor seg nederst på kryss og tvers langs et bekkefar som etter utbyggingen ledet vannet ned til Munkebotsvannet. Denne delen av stien er delvis bygget på massene fra grøftene anlagt for å lede vannet ned til det påbygde vannreservoaret. Anlegget kan minne om stiene langs levadaene på Madeira. Rennene ble bygget der hvor terrenget ikke tillot graving av grøfter.

Stålrennen nederst ble demontert rundt 1990, og trerennen er i forfall. Naturen har derfor tatt tilbake sitt gamle løp, og bekken renner nå ut i elvedalen mellom Munkebotsvannet og Langevannet.

Fra Ravneberghytten og videre opp er veien en ren natursti bortsett fra en ståltrapp. Denne er satt opp i et vanskelig parti halvveis oppe mot Sandvikshytten. Trappen sto opprinnelig i et gammelt hoppanlegg (Granbakken). Den ble båret opp i biter og montert på stedet av foreningens medlemmer tidlig på 1990-tallet.

I forlengelsen av stien til Sandvikshytten kan man gå videre via Dræggehytten til Rundemanen eller via Ankerhytten til Midtfjellet og Brushytten.

Som en naturlig forlengelse av anlegget på Gamle Bergen ønsker Sandviksguttenes forening å sette i stand både rennesystemet og stien.