5. Beslutningspunkt og oppfølging


5.1. Styringsgruppemøte

Oppstart av hovedprosjektet er planlagt vår 2008. Styringsgruppen skal de første to måneder møtes annen hver uke. Senere avholdes et møte i måneden.

5.2. Beslutningspunkt

Beslutning om oppstart av prosjektet foretas når det foreligger tilsagn om 60% av dekning av budsjetterte kostnader.

   


Get Adobe Reader

Read file
 Dok 5.0, Rev. 2.00, 8. april 2008