6. Risikoanalyse


Selv om man kalkulerer med et vesentlig element av dugnadsinnsats vil en vellykket gjennomføring forutsette prosjektet oppnår støtte fra private sponsorer.

   


Get Adobe Reader

Read file
 Dok 6.0, Rev. 1.00, 30. januar 2008