8. Samarbeid med andre prosjekter/konsepter

Dræggeguttene har skiftet tretrappen (mai 2008). Foto: KL.
Dræggeguttene har skiftet tretrappen (mai 2008). Foto: KL.
Dugnad mai 2009: R. Mortensen, S. Eeg Nilesen og G. Hjertaas fra Dræggehyttens venner,  S. Jacobsen, Ravneberghytten. Foto: KL.<br>
Dugnad mai 2009: R. Mortensen, S. Eeg Nilesen og G. Hjertaas fra Dræggehyttens venner, S. Jacobsen, Ravneberghytten. Foto: KL.


I forbindelse med søknadsprosessen overfor byantikvaren om støtte til prosjektet sendte både Dræggeguttenes forening og Sandvikens Kulturhistoriske forening sine støtteerklæringer.

8.1. Dræggeguttenes forening

Dræggeguttenes forening/Dræggehyttens venner har på eget initiativ satt i gang med å utbedre stien. Våren 2007 ble steinkloppen ved Ravneberghytten reparert. De har også fått laget en ny tretrapp til et bratt parti nedenfor Ravneberghytten. Denne ca. 8 meter lange trappen ble satt på plass mai 2008. I mai 2009 ble en del av den nederste steintrappen satt i stand. I 2010 og 2011 ble den store tretrappen (16 meter) bygget. I 2012 og 2013 ble trerennen gjenoppbygget.

8.2. Telemuseum på Rundemanen

På Rundemanen foreligger det planer om å ruste opp de gamle tele-installasjonene som kulturminne.

8.3. Brushytten

Nedenfor Rundemanen ligger Brushytten som drivers av Skansens Bataljon. Skanseguttene er for tiden i gang med å bygge om Brushytten med varmestue og innendørs servering. Den skal åpnes 18. mai 2008.

8.4. Fløybanen

Fløybanen er nylig oppgradert.

8.5. Møllemuseet på Gamle Bergen

Prosjektet må først og fremst sees i sammenheng med møllemuseet ved Gamle Bergen. Vannrennene hadde som hensikt å øke tilsiget til Munkebotsvannet som var kraftkilden til Storemøllekomplekset. Møllemuseet er bygget på murene av den gamle midtmøllen. Her bidro Sandviksguttenes forening med dugnadsarbeid. Høst/vår 1995/96 rev medlemmer av foreningen den gamle bygningen, ryddet ut mange kubikkmeter masse i grunnmuren og støpte sålen oppå.

8.6. Turløyper i området.

En søndagstur for en familie kan bestå av at man starter på møllemuseet ved Gamle Bergen. Turen går videre langs den gamle Trondhjemske postvei opp mot Munkebotn. Har kan man enten gjøre en avstikker til det gamle festningsanlegget på Øvre Sandviksfjell batteri, eller gå direkte til Munkebotsvannet og derfra videre langs rennene til Sandvikshytten, Dræggehytten, Rundemanen, Brushytten og Fløyen.

Dersom det viser seg at prosjektet blir overfinansiert eller at man ønsker å videreføre prosjektet vil det i begge ender av kjerneprosjektet være stier som har behov for opprusting.
Istandsetting av rennene og stien fra Munkebotsvannet til Sandvikshytten skal foretas først. Deretter vil tilstøtende stier oppgraderes en ad gangen i foreslåtte rekkefølge:

Sandvikshytten - Dræggehytten.

Munkebotsveien – Munkebotsvannet (Meyervannet) langs den gamle rørtraséen nedenfor demningen.

Fjellveien – Sandviksbatteriet. ”Tjuvperm-stien” med seterveiene nederst mot Fjellveien.

Skytterveien - Jomfrutjern.

Stoltzekleiven – Sandviksbatteriet, langs eggen fra Sandvikspilen.

Sandvikshytten - Ankerhytten – Midtfjellet.

Dræggehytten - Rundemanen.

Langevannet – Orretua – Dræggehytten.


   


Get Adobe Reader

Read file
 Dok 8.0, Rev. 1.04, 13. mai 2008