Utmerkelser

Stjerne fra 1906. Har tilhørt Marius Monsen.
Stjerne fra 1906. Har tilhørt Marius Monsen.

I 1891 fikk korpset sine første hederlig- og ordensmedaljer. Disse er ganske enkle. Det er en sølvmedalje av størrelse og tykkelse som et tidligere to-kronestykke. Rundt platen løper et snodd bånd, det samme som går igjen i sjefsmedaljen. På forsiden står "Erindring til sjef Theodor Olsen" og på baksiden "Fra Sandvikens Bataljon 1891".
Når i 1890 årene korpset får sitt ordenstegn "stjernen" slik vi kjenner det, er ikke helt på det rene. Det må imidlertid være før Nicolay Jensens avslutningsår i 1897. Bilder fra dette tidspunkt viser en rekke offiserer med ordenstegn. Disse ordenstegn har variert sterkt i størrelse. Max Madsen som sluttet som første kompanisjef i 1906 hadde et eksemplar så stort som en tommelfingernegl. Ordenstegnene vokser frem til de ca år 1900 får noenlunde den samme størrelse de har fått i dag.

På konvolutten med medaljen står følgende: Marius Monsen var bror av "Keiseren" og fetter av Bertrand Gjesdal. Gitt av Viktor Pettersen.