Olavsorden

Olavsorden, Julius Olsens ordenstegn fra 1927.

Olavsorden er et gammel ordenstegn i Sandvikens Bataljon. Ordenen ble innstiftet ca. år 1900. I arkivet har vi et eksemplar gitt til Julius Olsen i 1927 ved korpsets 70 års jubileum. Julius Olsen var en av stifterne av Sandvikens Bataljon.

Andre personer vi kjenner til som har fått Olavsorden:
Søren Stoltz 1927
Christian Lahn 1927