Modell av stålrennen på plass
Modell av stålrennen på plass Vi har fått laget tre ulike profiler av rennen som vi nå har stilt ut ved demningen. Hensikten er å få tilbakemelding fra publikum om hvordan rennen var utformet.
27. november 2013 fikk prosjektet tildelt ytterligere kr. 50.000 fra Sparebenken Vest. Dette setter oss i stand til å gå i gang med å gjenskape stålrennen. Les reportasje i BA med video fra 22. desember 2013 om Renneprosjektet.

Les mer...
Restaureringen av trerennen fullført
Restaureringen av trerennen fullført I løpet av høsten 2012 ble prosjektet tildelt kr. 50.000 fra VisjonVest (totalt 125.000) og fra GC RIEBER FONDENE ytterligere kr. 50.000. Dermed var vi i stand til å sette i gang innkjøp av materialer til trerennen. I løpet av høsten 2012 og våren 2013 ble rennen prefabrikert og materialene levert i Munkebotn. I mai og juni 2013 ble materialene båret frem til støttene av buekorpsgutter og gamlekarer og rennen montert. Bildet er tatt 13. juni 2013 og viser rennen som nå er fullført. Her er vannet satt på som en test. Vannet rente herfra i en grøft frem til en stålrenne som endte i Munkebotsvannet (Meyervannet). Restaurering av stålrennen blir neste delprosjekt.

Les mer...
Video fra rennen.
Video fra rennen. I 2008 var trerennen (laget av tre, men benyttet til å lede vann) i en sørgelig forfatning. De som var unge på 1940, 50 og tidlig på 60 tallet husker at det rant vann der. Siden har rennen delvis råtnet og gått i oppløsning. Gamle buekorpsgutter som har hytter oppe i fjellet (Sandvikshytten og Dræggehytten) syntes dette var trist og ville gjøre noe med saken.

Se en videosnutt tatt opp i 2008 fra rennen i Munkebotn og ned til møllemuseet på Gamle Bergen.

Les mer...
Ny tretrapp på plass
Ny tretrapp på plass I november 2011 ble siste dugnadsinnsats utført på den nye trappen mellom Ravneberghytten og Sandvikshytten. Området ble ryddet og bjørkestammer lagt i en stabel. Disse er nå fordelt på vedlagrene i hyttene. Der skal de varme turgåerne i Sandvikshytten og Dræggehytten.
Les mer...
Kortfattet prosjektbeskrivelse
Kortfattet prosjektbeskrivelse Kortfattet prosjektbeskrivelse for Munkebotn Sti og Renneprosjekt MSR.
Les mer...
Et lite stykke vannkrafthistorie.
Et lite stykke vannkrafthistorie. Vannet fra byfjellene har i årtider vært utnyttet til å drive møller. Det er en ressurs som bergenserne har hatt rikelig tilgang på. Fordi nedslagsfeltet er begrenset skal det imidlertid ikke lange tørkeperioden til før vannføringen minker til små bekker. Da gjelder det å utnytte alle skvetter.
Les mer...
Bomber i munkebotn
Bomber i munkebotn Vi kjenner ikke hele historien om bombene i Munkebotn. Det vi vet er at ca. 8 bomber falt mellom Munkebotsvannet og Helleveien 4. oktober 1944. Bombene var ikke armerte. Det gjorde at de fleste ikke eksploderte. Det gjorde imidlertid denne.
Les mer...
Aktuelt:
Dugnad 2013.
Dugnad 2013.
Årets 1. mai dugnad er avviklet. Buekorpsgutter og gamlekarer bar på plass materialene til trerennen. Les mer...
Utkast til prosjektbeskrivelse.
Utkast til prosjektbeskrivelse.
Sandviksguttenes forening ønsker innspill til utformingen av prosjektet. Les mer...
Konglomerat på Sandviksfjellet.
Konglomerat på Sandviksfjellet.
I området ved Sandvikshytten finner man konglomerat, sandskifer og sprekker med kvartsutfellinger. Les mer...