Tanken bak.

Trerennen og stien i 2007.
Trerennen og stien i 2007.
Juni 2013 er rennen tilbakeført til sin opprinnelige stand.
Juni 2013 er rennen tilbakeført til sin opprinnelige stand.

I området mellom Munkebotsvannet (også kalt Meyervannet) og Sandvikshytten går en gammel sti som benyttes av turgjengere til Byfjellene. Langs denne stien ser man rester etter det gamle rennesystemet. Det ble bygget på slutten av 1800-tallet for å øke tilsiget til Munkebotsvannet.
Tanken bak dette initiativet er å kombinere restaureringen av rennesystemet med opprusting av turstien. Det gir ingen mening å restaurere rennesystemet uten at det gjøres tilgjengelig for publikum, eller å ruste opp stien og samtidig å la rennesystemet forfalle som kulturminne.

Den følgende fremstilling er en foreløpig prosjektplan. Hensikten med å legge den ut som en internettpresentasjon er å kommunisere ideen og motta innspill. Det overordnete mål er å gjøre turopplevelsen rikere ved å gjøre de som går fra Munkebotsvannet til Sandviks- og Dræggehytten oppmersom på hva de ser rundt seg. Sidene vil bli løpende oppdatert etter hvert som prosjektet utvikles.

Nedlastbar (forkortet) prosjektbeskrivelse av renneprosjektet.


Munkebotsvassdraget forsynte møllekomplekset på Storemøllen med vannkraft. Her har det vært mølledrift siden 1500-tallet. I dag kan man besøke møllemuseet ved Gamle Bergen som ligger på grunnmuren hvor den gamle Midtmøllen sto.

Rennene representerer et av de siste kapitlene i historien om mølledriften i Bergen. Samtidig forteller de om overgangen fra tradisjonell industri til mekanisk industri. I 1901 ble reparasjonsverftet på Storemøllen opprettet basert på den ekstra kraften man fikk etter hevigen av demningene og utbyggingen av rennesystemet. Sandviksguttenes forening ønsker å gjøre bergenserne, og de som kommer på besøk til byen, kjent med denne historien.

Sandvikshytten (Utsikten) eies av Sandviksguttenes forening som er gamlekarorganisasjonen til Sandvikens Bataljon. Hytten sto ferdig i 1936 og er i meget god stand etter omfattende restaureringsarbeid på 1990-tallet. Hytten er mål for mange turgjengere og danner utgangspunkt for turer til Dræggehytten og videre til Ankerhytten - Sandvikspilen - Midtfjellet eller til Rundemanen og Brushytten.

Kontaktperson Sandviksguttenes forening: Kjell Lervik 900 32 287
E-post: lervikkj@online.no