Lenker og referanser.


Bildet over: Sandvikshytten.

Nedlastbar (forkortet) prosjektbeskrivelse av renneprosjektet. Revisjon 1, september 2008.

Sandviksguttenes forening har deltatt på dugnader. Se billedserier:

Dugnadskavalkade 2007 - 2013 Dræggehyttens venner og Sandviksguttenes forening

Se bildene for hvert år:

Felles dugnad med Dræggehyttens venner og Sandvikens Bataljon 2013

Felles dugnad med Dræggehyttens venner 2012

Felles dugnad med Dræggehyttens venner 2011

Felles dugnad med Dræggehyttens venner 2010

Felles dugnad med Dræggehyttens venner 2009

Felles dugnad med Dræggehyttens venner 2008

Felles dugnad med Dræggehyttens venner 2007

Bymuseets anbefaling av renneprosjektet. Mottatt 9. oktober 2012.

Byantikvaren i Bergens anbefaling av støtte til prosjektet.

Reportasje i BA om Renneprosjektet med video på trykk 22. desember 2013.

Artikkel i Bergensavisen om renneprosjektet. På trykk 28. juni 2013.

Artikkel i Bergensavisen om renneprosjektet. På trykk 29. april 2013.

Artikkel i Bergens Tidende om renneprosjektet. På trykk 19. februar 2008.

Artikkelserie i SANDVIKSGUTTEN nr. 4 1995, 1 og 2 1996 om Sandviksguttenes forening på dugnad ved gjenoppbygingen av Midtmøllen som møllemuseum på Gamle Bergen.

Kulturminneplanlegging i Sandviken, Siri Myrvoll, Bergen Historiske Forening Skrifter 1999.

Litteratur om Sandviken: En bibliografi utarbeidet av Lise Haaland.

Anders Haalands foredragsmanus fra 2002, VANNKRIGEN I SANDVIKSFJELLET - kampen om vannrettighetene til mølledriften i Eidsvåg og i Store Sandviken.

Bergensernes fjellverden Bind 1 og 2. Red. Anders B. Fossen.

Landet blir til - Norges geologi ved redaktører Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni og Arvid Nøttvedt, 2007.

Jo Gjerstads artikkel i Bergens Skog- og Træplantningsselskaps årberetning 2001, Munkebotsvassdraget og Store Sandviken møllebruk.

Dokumenter vedr. gården Store Sandviken og Storemøllen. UiB HF 2006 NEMN. Utdrag (s. 1, 64-68). Les manuskript 2049.


Professor i geologi ved UiB Haakon Fossens artikkel fra Skogselskapets årsmending i 2000 Konglomerat i byfjellsgneisene.

Sandvikens Kulturhistoriske Forenings hjemmesider.

Sandvikens Bataljons hjemmesider.

Artikler av Halvor Skurtveit, Jo Gjerstad og Tryggve Fett i Gamle Bergen Årbok 1999.

Naturhistorisk Vegbok for Hordaland, William Helland-Hansen Bergen 2005.

Kulturhistorisk Vegbok Hordaland. Redaktør: Nils Georg Brekke 1993.