10.1 Dokumentkontroll

Prosjektbeskrivelsen vil bli holdt oppdatert kontinuerlig. For å holde orden på dette vil det bli ført en enkel logg over endringer. For at dette ikke skal bli for omfattende vil det i første omgang bare logges hovedrevisjoner.

Dok 9.3, Rev. 6.00, 1. mars 2010. Endret startdatoer.
Dok 9.3, Rev. 5.00, 1. desember 2008. Endret startdatoer.
Dok 9.4, Rev. 2.0, 15. september 2008. Justert kostnader
Dok 10.0, Rev 3.0, 12. mai 2008. Lagt til nye referanser og lenker.
Dok 1.4, Rev 2.00, 8. april 2008. Endret oppstartdato.
Dok 5.0, Rev 2.00, 8. april 2008. Endret oppstartdato.
Dok 9.3, Rev. 4.00, 1. april 2008. Endret startdatoer.
Dok 9.3, Rev. 3.00, 5. mars 2008. Endret startdatoer.
Dok 10.0 Rev 2.00, 15. februar 2008. Lagt til Byantikvarens anbefaling av prosjektet.
Dok 9.3, Rev. 2.00, 31. januar 2008. Endret startdatoer.
Get Adobe Reader Read file
 Dok 10.1, Rev. 1.006, 12. mai 2008.