Stålrennen

Modell av stålrennen (øverste og nederste del, se billedtekst nederst på siden) på plass ved nordre demning i Munkebotsvannet.
Modell av stålrennen (øverste og nederste del, se billedtekst nederst på siden) på plass ved nordre demning i Munkebotsvannet.
På dette bildet ser vi stålrennen i bakgrunnen. Bildet er tatt fra veien ved nord-enden av Munkebotsvannet. Se kommentar nederst på siden.
På dette bildet ser vi stålrennen i bakgrunnen. Bildet er tatt fra veien ved nord-enden av Munkebotsvannet. Se kommentar nederst på siden.
Slik omtrent ville stålrennen sett ut i dag dersom den hadde fått ligge i fred.
Slik omtrent ville stålrennen sett ut i dag dersom den hadde fått ligge i fred.

Bildet øverst viser hvordan vi tror stålrennen var utformet. Denne seksjonen ligger for seg selv oppe ved trerennen. Stumpen var sannsynligvis materiale som ble til overs da man la rørgaten mellom Munkebotsvannet og Storemøllen. ved dagens Gamle Bergen. Som man kan se er det en rørbit som er kløvet på langs.

Etter å ha lagt ut informasjon på disse sidene har vi fått tilbakemeldinger fra publikum. På bakgrunn av disse og egne studier av billedmateriale har vi fått laget tre mulige profiler. Disse har vi plassert ut i terrenget. Etter ytterligere tilbakemeldinger føler vi oss temmelig sikre på at vi nå vet hvordan stålrennen så ut.

Totalt målte stålrennen i den nederste delen av systemet ca. 75 m. Vi tror at den den besto av et 16" (40,6 cm) stålrør som var kløvet i to på langs, maken til det som er vist øverst. Den danner altså en renne satt sammen av ca. 25 10 fots (ca. 3 meter) lengder. Disse var flenset, og boltet sammen. På de nederste 10 meter av rennen var kanten ca. 15 - 20 cm høyere (se billedtekst nederst).

Rennen var støttet opp av ca 15 støtter murt i stein og betong langs den bratte bergskråningen ned mot demningen. Utløpet av rennen ledet vannet inn bak den 9,2 m brede demningen. Av de ca 15 støttene kan man i dag bare se tydelige spor av 3.

Stålrennen ble fjernet på 70-tallet etter noe som vi tror var en fallulykke. Av egen erfaring vet vi at noen vil prøve å klatre opp i, og balansere i rennen.

Sikkerhetsaspektet vil derfor veie meget tungt når rennen skal rekonstrueres. Her vil det muligens måtte iverksettes en eller annen form for tilpasning og/eller sikringstiltak.

Endelig utforming av den rekonstruerte stålrennen vil bli tatt i samråd med Grønn etat og Byantikvaren. Her håper vi på innspill også fra andre antikvariske instanser.

Se bildet nederst som er en fotomanipulasjon av rennen tegnet inn i dagens virkelighet.

Se også pdf dokumentet Mer informasjon om stålrennen helt nederst på siden. Dette er en orientering til publikum. Illustrasjonene er satt opp på en tavle ved starten av stien.

27. november 2013 fikk prosjektet tildelt ytterligere kr. 50.000 fra Sparebenken Vest. Dette setter oss i stand til å gå i gang med å gjenskape stålrennen.

Bildet i midten:
Muntre gamlekarer på vei til foreningens hytte "Utsikten", bedre kjent som Sandvikshytten, i 1937. Fra venstre Christian Pedersen, Herman Skare, Petter Pedersen, Henrik Stabel Muri, Ragnvald Bessesen, Ole Bessesen, Edmund Pedersen,Thorleif Dueland og Gunnar Forthun. Fremme sitter Karl (Kalle) Haugland.
Legg merke til at rennen endrer form over hodet til Ole Bessesen (nr. 6 fra venstre). Den nederste (høyre) delen av rennen bygger tilsynelatende ca. 15 - 20 cm mer i høyden enn den øverste (venstre). Vi har fått tilbakemeldinger på at den nederste delen var formet som en V med flat bunn. Andre mener bestemt at den var rund i bunnen men at kantene var så høye at det gikk an å holde seg (for et barn). Den øverste delen tror vi var var et 40,6 cm (16 toms) rør kappet på langs som vist på bildet øverst. Helt øverst mot grøften kan det muligens ha vært en kantet kontur. Har du synspunkter på dette er vi takknemlige for at du sender en e-post til lervikkj@online.no eller ringer Kjell Lervik på tlf. 900 32 287.

   


Get Adobe Reader

Read file
 Mer informasjon om stålrennen