Mr. Kvikk

I et intervju med Jo Gjerstad *) forteller Nancy Fægri om faren, Arnold M. Meyers "vannsmerter". Hans hodepine besto i problemene med å bokstavelig talt holde hjulene i sving ved driften på Storemøllen. Møllen og verkstedet var avhengig av sin egen kraftforsyning. Denne kraftforsyningen var i vannet som drev vannturbinene i enden av rørgaten fra Munkebotsstemmen til Storemøllen. Den siste tilveksten til denne vannforsyningen kalte faren for "Mr. Kvikk". Bildet over viser sandviksgutter på vei til Sandvikshytten ca. 1937 med stålrennen i bakgrunnen. Dette var siste ledd i den sinnrike kombinasjonen av trerenner, grøfter og stålrenner. Under "Rennesystemet" er dette tegnet inn på en terrengmodell.

I 1914 overtok Arnold M. Meyer driften ved Storemøllen etter sin far Wilhelm. Med stor etterspørsel etter bedriftens tjenester ble stabil tilgang på kraft en forutsetning. For den nye eieren var dette en konstant hodepine. I et intervju med Jo Gjerstad forteller datteren Nancy (f. 1912, siden gift med biologiprofessor Knut Fægri) om farens "vannsmerter". I fjellet hadde man vannkilder som hadde sitt nedslagsfelt på familiens eiendom men som "lekket" mot nord, til Langevannet. Prosjektet med å lede dette vannet inn til kilden for Storemøllens virksomheter kalte A. M. Meyer for "Mr. Kvikk".
Hver dråpe var viktig. Hver dag kom damvokteren og åpnet ventilen til vannet øverst ved demningen. På tilbaketuren etter arbeidsslutt ble den stengt. I 1916 kom det til en rettssak hvor eieren av Eidsvåg fabrikker stevnet Meyer for å ha ledet vann fra nedslagsfeltet til Langevannet slik at det i stedet rant ned i Munkebotsvannet og berøvet møllen i Eidsvåg noe av vannressursene. Det refereres til tidligere rettsaker om de samme forholdene men dokumentene fra disse er gått tapt. Det fremgår ikke klart om dette bare gjaldt heving av demningene (stemmene) i nord og vest. De ble hevet med nesten 2 meter. Dette ble utført i årene 1893-95. Det var også snakk om avledning av vannet fra fjellområdene innenfor. Alt er i dag tatt tilbake av naturen.

*) Bergen Skog- og Træplantningsselskaps årsberetning 2001.