Rennesystemet

Nederste del av stien og rennesystemet. Fjellkammen som stikker frem gjorde at det verdifulle vannet fant veien ned dalen til Langevannet. Ved hjelp av det sinnrike kombinasjonen av renner og grøft ble vannet ledet rundt kammen og inn i Munkebotsvannet.