Trerennen

Trerennen. Oppmålingstegning av Siv. ark. Jarle Pedersen MNAL og Kjell Lervik.
Trerennen. Oppmålingstegning av Siv. ark. Jarle Pedersen MNAL og Kjell Lervik.
Prototyp (modell) av trerennen.
Prototyp (modell) av trerennen.

Ovenfor: En replika av trerennen, to seksjoner á 2 meter, laget av Stiftelsen Bryggen på bestilling fra Munkebotn Sti og Renneprosjekt. De er nå erstattet av den nye rennen.

Vi kan ikke eksakt tidfeste når rennene ble bygget. Vi tror imidlertid at rennesystemet ble konstruert i forbindelse med at demningene (stemmene) i nord og vest ble hevet med 2 meter midt på 1890 tallet.


Trerennen starter med et y-formet inntaksbasseng innerst mot fjellet (i øst). Herfra går rennen i ca 70 meters lengde nedover (vestover) og krysser stien. Vannet fortsetter deretter i 85 m lengde i grøften, langs (nord for) stien. Grøften leder vannet frem til stålrennen som ender i Munkebotsvannet.

Renneseksjonene til trerennen hviler på 18 søyler i en høyde av 0,3 – 1,2 m tørrmurt i skifer. Avstanden mellom støttene er i snitt ca. 3,8 meter.

Materialene brukt i trerennen var opprinnelig 5/4’ x 9’ bord av malmfuru og 3x5’ boks som støttebjelker (se arkitekttegning). Materialene er tilsynelatende ubehandlet på innsiden og tjærebredd på utsiden. Frem til 1940 tallet har nok trerennen kontinuerlig vært reparert, noe vi ser av at at det er brukt nyere materialer i form av stålbånd (bandjern) i noen langsgående skjøter i rennen.

Senere undersøkelser har også vist at bunnbordene har not og løs fjær (ikke vist på tegningen). I forbindelse med rekonstruksjonen er det laget en ca 1 m lang ny replika. Den nye rennen kom på plass i juni 2013. Tykkelsen på bordene er øket til 1,5 tommer (38 mm). Det er montert not og løs fjær av tre i bunnen og 3 x 25 mm stålbånd mot karmene. Det er brukt galvanisert smidd 4' spiker, det nærmeste vi kom den originale.
Les reportasje i BA med video om Renneprosjektet.