Oppstarten

Ved Munkebotn-vassdraget eller Gunnildarå har vannet antagelig siden middelalderen vært utnyttet til kvernhusdrift. I 1613 forteller kildene at Rasmus Lauritssøn Stoud overtok bruket og man antar at det var han som anla den første dammen, eller stemmen, ovenfor det som siden skulle bli hetende Storemøllen.