Bomber i Munkebotn

Bombenedslag i Munkebotn. Nedslagsmarkering: Arne Jacobsen. (Etter denne hendelsen dro familien til hytten på Hylkje.)
Bombenedslag i Munkebotn. Nedslagsmarkering: Arne Jacobsen. (Etter denne hendelsen dro familien til hytten på Hylkje.)
Bombekrater. Min kilde avviser at bomben kan ha blitt demolert av tyskerne.
Bombekrater. Min kilde avviser at bomben kan ha blitt demolert av tyskerne.

Tidlig om morgenen onsdag 4. oktober 1944 gikk 152 fly på vingene fra flyplasser på Englands østkyst. Flystyrken bestod av 93 Halifax (bildet) og 47 Lancaster bombefly samt 12 Mosquitos til støtte - med et totalt mannskap på 1.004. Flyene skulle bombe ubåtbunkeren på Laksevåg. I følge utskrift fra brannvesenets meldingsprotokoll falt 8 bomber i Munkebotn. les mer... )

På Laksevåg ble ca. 200 mennesker drept, mange av dem skolebarn på Holen skole. Vi vet er at 8 bomber falt mellom Munkebotsvannet og Helleveien. Bombene var ikke armerte. Det gjorde at de ikke eksploderte. Noen av nedslagene var så nære rørgaten at de skadet rørgaten på 6 steder. To bomber landet mellom husene øverst i Munkebotn. To personer har uavhengig av hverandre fortalt oss om at de som gutter etterpå lekte med et gult pulver som de fant ved nedslagsstedene. Ved et av nedslagene, like ovenfor den nederste demmen, var der ikke pulver, og krateret var større enn de andre. Krateret ligger godt synlig ca 30 meter øst for vannet, litt sør for midten, og 15 meter nedenfor (vest for) veien. I bunnen er det en liten pytt. Rundt vokser det trær. Hendelsene er bekreftet i utskrift fra Bergen Brannvesen sin meldingsprotokoll for 4. oktober 1944.

Vi tror at flyet kan ha blitt truffet av antiluftskyts og slapp sin bombelast i et forsøk på å berge mannskapet.

Vi vet også at SABORG utførte en sabotasjeaksjon ledet av Lars Høeg i slutten av november 1944 hvor man sprengte rørgaten på to steder. Bergenhus festningsmuseum har bilder og mer informasjon om denne saken.

Krigshistorien faller egentlig utenfor rammen for dette prosjektet. Interessen for disse hendelsene har imidlertid ført til flere henvendelser.

Vi vil gjerne ha tilbakemelding dersom noen har flere opplysninger.