Driften legges ned

De siste læregutter ved Storemøllen Patentslip & Mek. Verksted i 1958. Se mer beskrivelse nedenfor.
De siste læregutter ved Storemøllen Patentslip & Mek. Verksted i 1958. Se mer beskrivelse nedenfor.

I 1946 eksproprierte Bergen kommune Munkebotnvassdraget. Hensikten var å sørge for drikkevannsforsyning til boligutbyggingen i nordre bydel. Dette ble slutten på mølledriften.

Mølledriften på Storemøllen hadde etterhvert fått problemer med å konkurrere med de store handelsmøllene på Hegrenesset og i Vaksdal. I forbindelse med forsyningsproblemene under 1. verdenskrig endte det med at Staten overtok stadig mer av kontrollen med kornimport og distribusjon av mel. Mølledriften ble derfor stadig dårligere butikk.

Verkstedet hadde fortsatt oppdrag selv om småskipstrafikken etter hvert fikk konkurranse av vegtransport. Økonomien skrantet og en informant som arbeidet på verftet i 1949 husker at "kem har skiftenøkkelen" (der fantes bare en) stadig gjallet i verkstedshallen. I 1959 var det slutt også på verkstedsdriften og dermed på nesten 350 års industrivirksomhet ved Storemøllen.

Bildet: Barske karer med snadden i kjeften. Læreguttene står oppstilt i dagens Gjensidigekryss (Sandviksveien - Måseskjærsveien). Mesterhuset (Stoltzehuset) til venstre, trikkestallen bak til høyre. Fra venstre: Per Pedersen født 11/4-28 (Kalle Pedersen sin bror), Bjørn Hartmann, Jan Rødsæther (Røyskatten) og Arnold Næss.