Geologi

Flatklemt konglomerat nedenfor Sandvikshytten.
Flatklemt konglomerat nedenfor Sandvikshytten.
Gå ca. 50 m opp forbi ståltrappen. Fortsett så rett frem (ikke sving til venstre). Der finner du konglomeratet.
Gå ca. 50 m opp forbi ståltrappen. Fortsett så rett frem (ikke sving til venstre). Der finner du konglomeratet.

I området ved Sandvikshytten kan man finne særegne steinsorter. Det vi ser i dag er det som en gang ble omdannet i dypet under den kaledonske fjellkjededannelsen da Norge kolliderte med Grønnland for 425-400 millioner år siden. Her finner vi kvartsskifer og konglomerat – sand- og steinlag som har blitt begravet, forsteinet og utvalset i dypet før de igjen nådde overflaten. Disse lagene har anslagsvis vært på rundt 15-20 km dyp. På veien tilbake til overflaten sprakk bergarten opp og i noen av sprekkene fikk vi avsatt ren og hvit kvarts (melkekvarts).

Bildet over: De som løfter blikket når de kommer til benkene ved Munkebotsvannet kan se den springende hvite hjorten oppe i fjellsiden. Det er kvartskrystaller som er felt ut i sprekker for flere hundre millioner år siden.

Se videosnutt fra konglomeratforekomstene like nedenfor Sandvikshytten (spill av video med bilde av amanuensis Øystein Jansen med hammeren). Les mer om geologien rundt Bergen på Universitetet i Bergens nettsider.

Les også professor i geologi ved UiB Haakon Fossens artikkel fra Skogselskapets årsmending i 2000 Konglomerat i byfjellsgneisene.