Dyreliv

Foreløpig ingen egen side her. Se
Byfjellene i Bergen. Fugle- og dyrelivet.


Sårbare arter og viktige områder. Forvaltning, tiltak og skjøtsel. Av Arnold Håland og Alf Tore Mjøs. Norsk Natur Informasjon - NNI Bergen.