Planteliv

Værbitt furu over Meyervannet. Denne finner du like ovenfor kloppen ved Ravneberghytten, til venstre (øst) for stien.
Værbitt furu over Meyervannet. Denne finner du like ovenfor kloppen ved Ravneberghytten, til venstre (øst) for stien.

For 150 år siden var byfjellene snauhugde og beitedyr holdt vegetasjonen nede. To mindre skogsområder sto likevel igjen. Like øst for Munkebotsvannet, ved Brennhaugen, finner man rester etter den gamle furuskogen. Like nord for Sandvikspilen finner vi også et område med opprinnelig bjørkeskog. (Nath Vb s. 161)