Klima

For rundt 5000 til 7000 år siden var middeltemperaturen i Hordaland om sommeren mellom 1 og 2 grader høyere enn i dag. Dette kan vi se ut fra pollenanalyser av bunnprøver tatt i ferskvann. Både i Øygarden og på Hardangervidda har man funnet svære eikerøtter i myrene, noe som forteller at klimaet har vært mildere enn i dag. I minst en periode siden forrige istid som sluttet for 10.000 år siden har alle breene i Norge vært borte.

I dag er klimaet i endring og mange tror vi går en dyster fremtid i møte dersom vi fortsetter å slippe ut klimagasser på dagens nivå.

På disse sidene er det meningen å fortelle noe om hva vi kan se omkring oss og hvilke faktorer som påvirker dette.
Konstruktive innspill mottas med takk.

*) Graf: Anne Bjune/Sverre Mo, Naturhistorisk Vegbok for Hordaland, William Helland-Hansen, Bergen 2005.