Sandvikshytten 75 år

De som bygget den nye hytten: Ole Bessesen, Ragnvald Bessesen, Christian Pedesen og Anton Forthun. Alle tildelt Ørneorden i 1937.
De som bygget den nye hytten: Ole Bessesen, Ragnvald Bessesen, Christian Pedesen og Anton Forthun. Alle tildelt Ørneorden i 1937.
Innvielsesfesten i hytten 7. juni 1936
Innvielsesfesten i hytten 7. juni 1936
Formann i Hyttestyret 2011, Knut Folkestad, holder tale ved markeringen av 75 års jubileet.
Formann i Hyttestyret 2011, Knut Folkestad, holder tale ved markeringen av 75 års jubileet.

En av oppgavene for Sandviksguttenes forening i 30-årene var arbeidet med å reise hytten «Utsikten» på Sandviksfjellet. Tomten ble gitt som gave til Sandvikens Bataljon 1928 av Bernt J. Berentsen, og samme året ble det nedsatt en hyttekomite. Grunnet forberedelsene til korpsets 75 års jubileum ble del gjort lite med hytteplanene i første omgang.

En ny komite ble Oppnevnt i 1933 med Chr. Pedersen som formann. De øvrige var Rangvald og Ole Bessesen, samt Anthon Forthun. Disse satte seg det mål å få planen realisert så fort som mulig. Det måtte først skaffes penger. En børseinnsamling i Sandviksguttenes forening resulterte i 17 kroner, som var hyttekomiteens startkapital! Av andre måter å bedre økonomien på kan nevnes salg av bidragskort pålydende kr. 5.20 og utlodding av en fullt utrustet oselver til en verdi av kr. 250. (Til sammenlikning kostet den gang en trikkebillett 10 øre.) Inntektene kroner 1200 ville rekke til å få hytten under tak. Den dyktige hyttekomiteen sparte seg ikke og 7. juni 1936 ble den flotte Sandvikshytten høytidelig innviet.

Dagen ble feiret som seg hør og bør da nærmere 50 Sandviksgutter benket seg rundt langbordene i hytten. Det ble sunget og talt, og hyttekomiteen ble behørig hyllet for en ypperlig innsats. Tross små midler klarte de å reise den flotte hytten. Da foreningen ytret ønske om å få sette ut noen trær rundt Utsikten var Bergen Skog- og Træplantingsselskap straks på pletten med 400 furuer. I dag nesten 75 år senere har de vokst seg store og gir terrenget rundt hytten et mer lunt og koselig preg. Foreningen meldte seg samtidig inn som medlemmer i skogselskapet.

I 1943 fikk hytten nytt skifertak etter flere år med innsamling av midler og stor dugnadsinnsats. 2736 skiferstein og tilhørende materialer ble båret opp og montert under ledelse av Fredrik Skulstad jr. Utgiftene for skifertaket kom totalt på kr. 1340.

Hytten har i lange perioder vært godt besøkt, og i mange år i juni måned ble et av årets foreningsmøter lagt til Utsikten. I syttiårene begynte hytten å vise tydelige tegn til forfall, men en trofast gjeng innen foreningen ledet av hytteformann Helge Olsvold gjorde på 90 tallet en imponerende dugnadsinnsats. Høsten 2009 var nytt tilbygg på plass for lagring av utstyr og ved.

I dag står Sandvikshytten nyoppusset og utbedret på utsiktsplatået, med en storslagen utsikt over byen og Øygarden i vest.

Sandviksguttenes forening er eier av hytten, mens Sandvikens Bataljon har bruksretten til den i den tiden korpset er samlet. Hyttekomiteen består av offiserer fra bataljonen og gamlekarer som bl.a. har som mål å holde hytten åpen for turvandrere om søndagene.

Søndag 22. mai 2011 markerte hyttestyret at Sandvikshytten er 75 år. Det ble servert en enkel rett og formannen Knut Folkestad holdt en tale. Her minnet han blant annet om at hytten står som et resultat av buekorpsbevegelsens engasjement for bydelen og det livslange kameratskapet mellom korpsguttene.

Nedenfor en avskrift av Hyttekomiteens protokoll i forbindelse med feiring av overlevering til ny komite i 1939. Som det fremgår var det ikke bare alvor og slit.

   


Get Adobe Reader

Read file
 Avskrift av protokoll for hyttekomiteen fra 1939.
Get Adobe Reader

Read file
 En kort oppsummering av Sandvikshyttens historie ved 75 års jubileet.