Hyttestyret

4. mars 2011 ble det valgt nytt Hyttestyre. Styret består av:


Knut Folkestad (formann): 958 04 264/ 55 18 16 00 knut.folkes@gmail.com
Kjell Lervik (sekretær): 900 32 287/ 55 25 82 32 lervikkj@online.no
Jan O. Larsen : 920 80 830/ 55 18 31 09 henk1@frisurf.no
Stein Ove Natland: 932 01 777 steinik_9@hotmail.com
Representant for korpset: sjef 2011 Eirik Torp Hartvedt 993 69 376