Dugnader

Tegning av Sandvikshytten (Utsikten).
Tegning av Sandvikshytten (Utsikten).

I oktober 2009 ble det nye påbygget til bislaget på Sandvikshytten endelig ferdig utvendig. Det gjenstår ennå en del arbeid innvendig. Da vil vi ha plass til å oppbevare ved og nyanskaffet verktøy. Materialer og verktøy ble anskaffet i 2008 men det tok sin tid å tromme sammen nok folk til dugnad. Med det nye verktøyet og tilstrekkelig lagerplass kan vi holde hytten forsynt med egenkappet ved.

Furutrærne i området ble plantet av hyttestyret fra 1937. Plantene ble gitt som gave av Bergens Skog- og Træplantingsselskap. Vel 2 mannsaldre senere kan vi høste resultatene av arbeidet utført av tidligere generasjoner hytteentusiaster. Nå slipper vi å bære kjøpeved den tunge veien opp fra Munkebotn.

   


Get Adobe Reader

Read file
 Slik ser hytten ut etter tilbygget (pdf dokument).