Bataljonen deltar i La Bohéme

«La Bohéme» er et realistisk portrett av levekå­rene for unge kunstnere og studenter i 1830-årenes Paris.

Historien bygger på Henri Murgers roman «Scénes de la vie de Bohéme».

Handlingen i korte trekk: Dikteren «Rodolphe» og «Mimi» blir kjæ­rester. Det viser seg snart at «Mimi» er alvorlig syk. Den fattige «Rodolphe» er ikke i stand til å betale for en doktor, og «Mimi» frarå­des å fortsette å leve med ham. De skilles, men «Mimi» kommer hjem til «Rodolphe» for å dø hos ham.
Les omtale i Bergens Tidende.


Rådet i Sandvikens Bataljon fikk en forespørsel i november om det var mulig for oss å stille opp i en lokal variant av operaen La Boeheme som skulle settes opp i Korskirken. Foranledningen var Bymisjonen’s 10-års markering der inntektene av oppsetningen skulle gå til det arbeidet Bymisjonen gjør for de svakeste i vårt samfunn.

Det er en liten inntreden i slutten av 2. akt det er snakk om.

Offiserene syntes dette hørtes spennende ut og viste interesse for oppdraget.

Vi meldte tilbake at vi var interessert og treningen kunne begynne. Frem til generalprøven var det flere øvinger i kirken og det var med både spenning, forventninger og nervøsitet vi gikk premieren i møte den 10. februar.

Vi har fått bare positive tilbakemeldinger om vår innsats både fra skuespillere, dirigent og instruktør. Dette var en spennende opplevelse og vi fikk også en del avisomtale om vårt bidrag til oppsetningen.

Vi sier oss vel fornøyd med innsatsen.

Fakta om Korskirken.

Korskirken er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1181. Navnet kommer av at den var viet til Det hellige kors. Senere fikk kirkebygget også form av et kors. Kirken har brent en rekke ganger og bærer i dag preg av de mange restaureringene og utvidelsene den har gjennomgått. I dag forvaltes Korskirken av Kirkens bymisjon i Bergen.