Sjefs- og offisersvalg 2012 sesongen

Eirik Torp Hartvedt sjef i Sandvikens Bataljon 2011.
Eirik Torp Hartvedt sjef i Sandvikens Bataljon 2011.

På rådsmøte lørdag 27. august 2011, ble Eirik Torp Hartvedt enstemmig gjenvalgt til sjef neste sesong. Han har en lang karriere bak seg i bataljonen fra han i 1999 begynte som soldat. Han har siden gått som tropp, hellebard, hellebardsjef, faneoffiser, 1. kompanisjef og sjef forrige sesong.
På rådesmøte 24. september ble offisersvalget gjennomført med følgende resultat.

Rådet sesongen 2012 ser slik ut:

Sjef: Eirik Torp Hartvedt
1. kompanisjef: Thomas Kyrkjebø
2. kompanisjef: Fredrik Eldholm
2. Løytnant: Fredrik S. Johannessen
4. Løytnant: Sindre Flygansvær
Fanebærer: Andreas Høiland
Tamburmajor: Sturle Legreid
Adjutant: (velges av sjefen)
1. slager: Sebastian Stokken
1. Faneoffiser: Henrik Nødtvedt
2. Faneoffiser: Rene Haldorsen
3. Faneoffiser: Sondre Ervik

Rådet består videre av sivile rådsmedlemmer;
Eyvind Hartvedt, Tore Waage, Espen Stokken, og Jan Fredrik Helgesen.