1917 fanen

Et bilde fra jubileumsåret 1927. Bildet viser muligens 1917 fanen.
Et bilde fra jubileumsåret 1927. Bildet viser muligens 1917 fanen.

1917 fanen, visst nok overlevert korpset til 60-års jubileet dette året, er gått tapt. I historiekomiteens manus står det følgende:
"Korpset fikk en ny fane dette året, en blå silkefane, men vi har ikke kunnet oppspore kunstneren som har malt den. Sannsynligvis er den skjenket av husmødre i Sandviken, hvorav der var mange som arbeidet i det stille for korpset. Kanskje kunne man allerede den gangen snakke om en damegarde. Mødrene har jo gjennom alle år virket som en slik organisasjon og hjulpet korpset fremover gjennom vanskelige tider."


Det å finne ut av historien til denne fanen har kostet redaktøren en del hodebry. I utsnittet referert ovenfor skriver manusforfatteren Knut Gjesdal "malt" mens noen (redaktøren Sletten?) har rettet til "brodert" med blyant eller kulepenn. På årsmøtet i Sandviksguttenes forening 4/4-74 etterlyste Johan Aarberg 1917 fanen. I 1981 under historiekomiteens arbeid er man altså usikker på dette.
I en artikkel i Bergens Aftenblad fra 6. mai 1932 omtales både 1914 fanen og 1927 fanen men ikke 1917 fanen. Fanen er heller ikke beskrevet i jubileumsheftet fra 1957.
En sammenlikning av utsnitt fra bildet som er vist her og de bevarte fanene fra 1914 og 1927 (se pdf dokumentet nedenfor) tyder på at man muligens har å gjøre med den tapte fanen. Utformingen av ekeløvet utelukker at det dreier seg om 1927 fanen. Denne ble sannsynligvis overlevert på 70-års seremonien etter at bildet ble tatt. Da gjenstår 1914 fanen. Ser man på våpenskjoldet til 1914 fanen er dette malt med rette linjer. Ser man på billedutsnittet i midten er våpenskjoldet ikke helt jevnt fra øvre høyre hjørne og nedover. Det likner mer på skjoldet på 1927 fanen som er brodert. Ekeløvet likner det på 1914 fanen men kan godt tolkes til å være forskjellig. Vi må regne med at man på jubileumsdagen, før overrekkelsen av fanen fra dette året, brukte den nyeste fanen, altså den fra 1917. Vi konkluderer foreløpig med at fanen på bildet er en brodert fane, og at denne muligens er identisk med den tapte fra 1917.

Get Adobe Reader Read file
 Sammenlikning mellom fanene fra 1914, 1917(?) og 1927.