2.3. Prosjektets verdiskapningsgrad


Turister etterspør i stadig større grad kultur og friluftsopplevelser. Prosjektområdet ligger i forlengelsen av kulturaksen Bryggen, Skuteviken, Rosegrenden, Kystkultursenteret Reperbanekvartalet, Strandens Grend og Gamle Bergen med Møllemuseet. Prosjektet er direkte knyttet til sistnevnte.
På det lokale plan har konkurranser à la "Stoltsekleiven opp" fått stadig større oppslutning. "Munkebotn opp" kan bli et supplement til disse.
Get Adobe Reader Read file
 Dok 2.3, Rev. 1.00, 30. januar 2008