2.1. Kortfattet prosjektbeskrivelse


Kjernen i prosjektet er den gamle trerennen og stien langs denne. Stien er i dette området farbar uten større arbeider, mens rennen trenger omfattende restaurering.

Stålrennen er demontert og de fleste tørrmursstøttene er borte. En bit av stålrenne, antakelig av samme type som fantes ved stiens nederste parti, ligger ved øverste del av trerennen. Denne skal danne modell for en gjenoppbygging av jernrennen.

Stiens øverste del trenger en god del utbedring. Det gjelder særlig en del myrlendte partier, noen vanskelig forserbare knauser og en tretrapp som skal skiftes av Dræggeguttenes forening.

Skilting og informasjonsmateriell skal være et vesentlig element. I dette inngår opprettelse av en internettside med utdypende informasjon og linker.

Prosjektet skal dokumenteres med henblikk på drift og vedlikehold og erfaringsoverføring til påfølgende prosjekter.

Get Adobe Reader Read file
 Dok 2.1, Rev. 1.02, 29. februar 2008