6.1. Kritiske suksessfaktorer


Prosjektet har så langt i hovedsak vært basert på dugnadsinnsats. Over tid vil dugnadsinnsats ikke være tilstrekkelig. For å sikre en vellykket gjennomføring er det vesentlig at det raskest mulig blir organisert en profesjonell prosjektledelse. En slik ledelse bør utføres av representanter fra et miljø som har erfaring fra denne type prosjekter. En viktig del av prosjektledelsen vil være å selge prosjektet til potensielle bidragsytere både i offentlig og privat sektor.
Skilting, utplassering av replika av trerennen og opprettelse av internettsider vil være gode markedsføringstiltak. Noe av dette er allerede gjennomført innenfor rammen av forprosjektet.
Get Adobe Reader Read file
 Dok 6.1, Rev. 1.01, 8. april 2008