Trerennen er på plass

Trakten for inntaket til rennen.
Trakten for inntaket til rennen.
Dugnadsgjengen 1. mai 2013 har båret på plass materialene til rennen.
Dugnadsgjengen 1. mai 2013 har båret på plass materialene til rennen.
13. juni 2013 var rennen ferdig montert og vi slapp på vannet.
13. juni 2013 var rennen ferdig montert og vi slapp på vannet.

Torsdag før påske 2012 startet arbeidet med å gjenskape trerennen. Oppstarten var gjort mulig ved kr. 50.000 som prosjektet fikk tildelt av Visjon Vest, SparebankenVests allmennyttige fond, høsten 2011. I forkant var det mange ting som skulle avklares. Vi var i kontakt med Byfjellsforvalteren, Byantikvaren, Byggesak, en privat entreprenør og en trelasthandler. Mens det for selve rennen var tydelige spor og rester, var inntaksbassenget råtnet bort. Vi måtte derfor improvisere.

To Sandviksgutter skred til verket med fjellboremaskin og grove materialer. I fjellveggen var det spor etter flere bolter som var brukt til å feste 4*4 toms box. Basert på disse festepunktene ble tilsvarende materialer skrudd på plass og foret med karmer som konsentrerte vannet i en y-formet trakt ut mot rennen.
Så skulle traseen til trerennen gjøres klar. Her måtte ca. 10 trær fjernes. Restene av rennen ble så lagt til side slik at fundamentene ble blottlagt.

I 2012 ble prosjektet tildelt flere midler fra VisjonVest og GC RIEBER FONDENE og dermed hadde vi nok penger til å gå i gang med innkjøp av materialer. Solberg Sagbruk på Osterøy fikk oppdraget med å prefabrikere seksjonene til trerennen. Tømmeret kommer fra Indre Offerdal i Årdal kommune og er mellom 170 og 200 år gammelt. Indrefileten (alveden) har blitt til 9 toms x 1,5 toms bord. Av dette ble det laget ferdig oppskårne bord som utgjør rennen som hviler på de 18 tørrmurstøttene. På dugnaden 1. mai 2013 ble materialene båret på plass med stor innsats av buekorpsgutter og gamlekarer fra Sandvikens og Dræggens. 13. juni 2013 var trerennen ferdig montert og vi kunne slippe på vannet som en test. Se bildene fra dugnadene i dokumentet nedenfor. Se også billedserier fra tidligere dugnader under Lenker.
Get Adobe Reader Read file
 Billedserie fra dugnaden mai/juni 2013. (12 Mb)


Get Adobe Reader Read file
 Plakat hengt opp ved den restaurerte trerennen.