Video

Rennesystemet besto nederst av 70 meter trerenne som fortsatt delvis står. Deretter ble vannet ledet i en 85 meter lang grøft som man kan se på innsiden av stien. Grøften ledet så vannet inn i en 75 m. lang stålrenne i den bratte skråningen ned mot Munkebotsvannet. Denne rennen er nå fjernet.

Vi har tatt opp en video fra fossen (der hvor trerenne starter) via Munkebotsvannet, videre forbi Sandviken sykehus og ned til Møllemuseet på Gamle Bergen.Lengde 2 min. 38 sekunder.
Videoredigering Visu AS.
Regi: K.L. Sandviksguttenes forening.