Video

Denne videoen er tatt opp i 2007. Rennesystemet besto øverst av 70 meter trerenne. Videre ble vannet ledet i en 85 meter lang grøft som man kan se på innsiden av stien. Grøften ledet så vannet inn i en 70 m. lang stålrenne i den bratte skråningen ned mot Munkebotsvannet. Denne rennen (her fotomanipulert inn i dagens terreng) er nå gjenoppbygget i rustfritt stål.

Vi har tatt opp en video fra fossen (der hvor trerenne starter). Videoen viser en midlertidig montering av en demo-renne som nå er fjernet. Videre ser vi en rest av den gamle stålrennen. Man ser videre restene av den gamle trerennen. Denne har nå har gitt plass til en gjenoppbygget renne. Man ser den gjengrodde grøften som munner ut der hvor stårennen startet. Vi ser strekket ned mot Munkebotsvannet hvor den gjenoppbyggete stålrennen nå ligger. Munkebotsvannet har en demning i vest hvor man kan se rester etter den gamle rørgaten. Denne gikk gjennom demningen på det nederste diket og fortsatte i bekkefaret forbi Sandviken sykehus og ned til Møllemuseet på Gamle Bergen.Lengde 2 min. 38 sekunder.
Videoredigering Visu AS.
Regi: K.L. Sandviksguttenes forening.