Møllene i Sandviken

A: Storemøllen, B: Midtmøllen (dagens møllemuseum) C: Grynmøllen (ved dagens bomstasjon). Dammen i øvre venstre hjørne er stedet for dagens parkeringsplass ved Sandvikens Sykehus. Fra
A: Storemøllen, B: Midtmøllen (dagens møllemuseum) C: Grynmøllen (ved dagens bomstasjon). Dammen i øvre venstre hjørne er stedet for dagens parkeringsplass ved Sandvikens Sykehus. Fra "Bergensernes Fjellverden" A. B. Fossen.

I Sandviken er det to store vassdrag. I sør, ved den gamle bygrensen, ligger Muleelven som har sitt løp i Skredderdalen. Utløpet lå ved det som i dag kalles Slaktehustomten men ligger i dag i grøfter og rør under bakken. Lenger nord ligger sporene av Gunhildarå. Også dette vassdraget er lagt i rør. Elven rant gjennom Munkebotn og hadde sitt utløp ved Elsero like ved det som i dag er Gamle Bergen. Møllene ved utløpet av disse vassdragene ble kalt henholdsvis Småmøllen og Storemøllen.

Ved Muleelven lå det hele 5 møller, ved Storemøllen 3. Ved Muleelven lå det et jordstykke som man på 1650-tallet kalte Lille Sandviken. I tråd med bergensk navnetradisjon ble da møllen her hetende Småmøllen (Smålungeren, Småstrandgaten). Storemøllen har sitt navn etter Store Sandviken gård.

På bildet over ser vi møllemuseet på Gamle Bergen. Det er bygget på grunnmuren av den midterste av de tre møllene, Midtmøllen, på møllebruket Storemøllen. Det er historien om Storemøllen vi skal fortelle her.