Naturen i Munkebotn og på Sandviksfjellet.

Naturen Munkebotn har forandret seg i årenes løp. På gamle bilder ser man at fjellsiden og skråningene er bare. Dette i stor kontrast til dagens frodige vegetasjon. Hele området har antagelig vært skogbevokst, men skogen ble hugget og ryddet og beitedyr holdt senere vegetasjonen nede. Fjellgrunnen er imidlertid den samme. Det vi ser i dag er resultatet av det som en gang oppsto i dypet den kaledonske fjellkjedeformingen da Vest-Norge kolliderte med Grønnland for 425-400 millioner år siden. Her ser vi rester etter gammel elvebunn i ulike stadier av omforming, ispedd hvite kvartsganger som ble felt ut under stort trykk og flere hundre graders varme dypt nede i fjellgrunnen. Når snøen legger seg ser vi også sporene etter dyrelivet, både rev, hare og er rikt utvalg av små og store fuglearter.

På disse sidene er det meningen å fortelle om det som er spesielt i dette området. Verk som "Naturhistorisk Vegbok Hordaland" og "Bergensernes fjellverden" tar for seg større områder. Her skal vi presentere fenomener som turgjengere kan se langs stien til Sandvikshytten og i områdene i nærmeste tilknytning til denne. Slik skal de virke som en smakebit, en inspirasjon til å lese videre. Målsetningen er å få turgjengerne til å heve (og senke) blikket slik at turopplevelsen blir rikere. Da vil store og små lære å sette pris på, og slik bidra til å ta vare på verdiene som ligger, bokstavelig talt, for våre føtter.

Betrakt disse sidene som et forsøk på å skape "kjøtt på beinet", en visualisering en av hvordan vi tenker oss at det skal bli. Innspill og konstruktiv kritikk mottas med takk. E-post: lervikkj@online.no